Makeup

Vilka är de väsentliga skillnaderna mellan vanligt smink och Dermahas produkter?

Följande punkter utgör skillnaderna och är exempel på produkternas högt utvecklade teknik:

1. För att åstadkomma en homogen, för ögat tilltalande, slutprodukt som har en jämnt fördelad pigmentandel, utsätts arbetsgodset för höga skjuvkrafter. På så sätt sprängs de större pigmentagglomeraten sönder i ytterst fina partiklar. Detta ger produkten de önskade egenskaperna vad beträffar förmalning och jämnhet. Genom att använda ferromagnetisk kärnresonans som en del av tillverkningsprocessen kan denna effekt förstärkas väsentligt.

2. Produkterna har en unik vidhäftningsförmåga och blir kvar när de en gång har applicerats.

3. Produkterna har hög färgmättnad, vilket alltid varit Dermahas adelsmärke.

4. Oljor och vax har valts med omsorg för att minimera den oönskade glanseffekt som ofta finns hos produkter av detta slag. Detta leder till att någon nedmattning med puder inte behövs, vilket är vanligt med andra produkter.

5. Genom den miljövänliga inriktningen har produkterna utformats så långt som möjligt med nedbrytbara råvaror.

Se alla
Ansiktstvätt
Boosters
Makeup
Sommarerbjudanden
  • Antal: {{ cart.count }}
  • Totalt: {{ cart.formattedTotal }}
Till kassan